EVEN VOORSTELLEN …

Ik ben Nicole Vermont, MfN-registermediator, …………….. lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. hallo

Lorem Ipsum (ook wel Faketekst of Dummytekst genoemd) is een proeftekst uit het drukkerij- en zetterijwezen. Tevens webdesigners makken hier vaak gebruik van. Lorem Ipsum is de standaard proeftekst in deze bedrijfstak sinds de 16e eeuw, toen een onbekende drukker een zethaak met letters nam en ze door elkaar husselde om een font-catalogus te maken. Het heeft niet alleen vijf eeuwen overleefd maar is ook, vrijwel onveranderd, overgenomen in elektronische letterzetting. Het is in de jaren ’60 populair geworden met de introductie van Letraset vellen met Lorem Ipsum passages en meer recentelijk door desktop publishing software zoals Aldus PageMaker die versies van Lorem Ipsum bevatten.

Klik en ga naar de website van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

Klik en ga naar de website van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)

MEDIATION

Je hebt een conflict met je baas en daarom heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan. Er is binnen de familie ruzie over een erfenis. Je bent gescheiden, maar je het lukt niet om overeenstemming te bereiken over de zorg voor de kinderen.

Allemaal situaties waarin mediation middels een mediation gesprek of een uitgebreider mediatio ntraject uitzicht kan bied. Mediation of bemiddeling houdt dan ook in dat de deelnemers aan de mediation zelf het conflict oplossen door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan, maar de ervaring leert dat het vaak goed werkt.

Je kunt voor mediation kiezen als u denkt er met deskundige hulp uit te komen. En als de andere partij hieraan wil meewerken. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Een mediator oordeelt niet, maar hij helpt je om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke derde kan je jaren tobben schelen.

MEDIATION

Je hebt een conflict met je baas en daarom heb je steeds minder zin om naar je werk te gaan. Er is binnen de familie ruzie over een erfenis. Je bent gescheiden, maar je het lukt niet om overeenstemming te bereiken over de zorg voor de kinderen.

Allemaal situaties waarin mediation middels een mediation gesprek of een uitgebreider mediatio ntraject uitzicht kan bied. Mediation of bemiddeling houdt dan ook in dat de deelnemers aan de mediation zelf het conflict oplossen door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan, maar de ervaring leert dat het vaak goed werkt.

Je kunt voor mediation kiezen als u denkt er met deskundige hulp uit te komen. En als de andere partij hieraan wil meewerken. De mediator zorgt ervoor dat iedereen zijn verhaal kan doen. Een mediator oordeelt niet, maar hij helpt je om een oplossing te vinden. Beide partijen moeten vertrouwen in hem hebben.

Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke derde kan je jaren tobben schelen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK

Kennismakingsgesprek:

In het eerste gesprek leg ik uit hoe het mediation proces er uit gaat zien, vaak ook voor jullie specifieke situatie waarbij rekening wordt gehouden met jullie wensen en verwachtingen. Ook kunnen jullie de vragen stellen die jullie hebben.

Het moet van beide kanten klikken. Is dat het geval, dan gaan we verder met stap 1 van ons stappenplan. Er zijn grofweg 6 stappen te onderscheiden in een mediation proces. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen en zo nodig kan teruggegrepen worden naar een vorige stap.

Zo komen we tot de beste en snelste oplossing van je probleem.

STAPPENPLAN

1Voorbereiding


Het is verstandig om de eerste bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor jou het probleem is, welke zaken belangrijk voor je zijn en wat het allerbelangrijkst is. Ook kun je proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is. De mediationbijeenkomsten vinden plaats op een neutrale plek. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (ook wel intake genoemd) met partij en de mediator.

2De intake


De mediator legt je uit wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Het is belangrijk om te weten waarom is gekozen voor mediation en welke verwachtingen hierover zijn. De mediator zal uitleg geven over welke uitgangspunten gelden bij mediaton. Hierbij zullen vrijwilligheid, geheimhoudingsplicht en de onafhankelijke en de neutrale opstelling van de mediator aan de orde komen. Ook wordt het aantal bijeenkomsten en de tijdsduur van deze bijeenkomsten besproken en de wijze waarop er gecommuniceerd zal worden.

3Mediation overeenkomst


De mediator streeft naar een duurzame oplossing van je conflict. Hij baseert zich niet op wetgeving, maar probeert de belangen van alle betrokkenen af te wegen. In deze fase wordt dan ook de mediation overeenkomst opgesteld en ondertekend. Hierin worden een aantal zaken vastgelegd zoals vertrouwelijkheid, geheimhoudingsplicht, de aard van het conflict, het uurtarief en hoe de kosten worden verdeeld. Na ondertekening van de mediation overeenkomst start de feitelijke mediation.

4Het uitdiepen


De mediator nodigt partijen uit hun kant van het verhaal te vertellen en zorgt ervoor dat beide partijen voldoende aan bod komen. Emoties spelen in deze fase vaak een belangrijke rol en dat is ook van belang om de werkelijke oorzaak van het conflict helder te krijgen. De bedoeling is om tot de kern van het conflict te komen, wensen en belangen te formuleren en te inventariseren en te bepalen welke zaken voor de toekomst belangrijk zijn. Dat kan in de vorm van een gespreksverslag.

5De mediationgesprekken


Dan is het punt bereikt waarop je en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij je helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zul je toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe je beiden tegen het conflict aankijkt en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

6De afsluiting


Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die je gemaakt hebt. Het schept rechten en plichten waar je zich beiden aan moet houden. Je ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaar je dat je houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellings-overeenkomst is de mediation afgerond.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Over het algemeen geldt dat de kosten van mediation aanzienlijk lager zijn dan wanneer je een advocaat in de arm neemt. Maar wat kost een mediator nou precies? Wat is het uurtarief van een mediator? Hier zetten we uiteen waar je rekening mee moet houden.

Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos. Zit je hierna aan ons vast? Natuurlijk niet. Je bent tot niets verplicht.

 • Wij hanteren voor particulieren een vast uurtarief van €xxxxx,- per uur (ex. BTW). De kosten worden door de partijen gezamenlijk betaald, tenzij anders overeengekomen aan het begin van het Mediation traject. Het is goed daarbij in acht te nemen dat de meeste conflicten na twee tot vijf gesprekken zijn opgelost. 
 • Bij arbeidsgeschillen komt het vaak voor dat de werkgever, de Arbodienst of de verzekeraar de kosten volledig voor eigen rekening neemt. Hierover maken partijen vooraf duidelijke afspraken. De mediator declareert op basis van het aantal gewerkte uren, administratiekosten en eventuele kosten van een vergaderlocatie worden daarbij opgeteld. In de mediation betaalt iedere partij in principe de helft van de kosten. 
 • We kunnen natuurlijk altijd ook een een offerte op maat maken.

Overige kosten die met een mediationtraject gepaard kunnen gaan zijn het opstellen van benodigde documenten, noodzakelijke griffiekosten en de kosten van het inschakelen van een specialist. In de praktijk is mediation al gauw goedkoper dan het oplossen van een conflict via de rechter.

Je hebt een conflict of geschil en je zou dit graag met behulp van een mediator willen oplossen, maar je kunt de kosten niet dragen? Via de hieronder genoemde instanties is het toch mogelijk ons in te schakelen:

Als u beneden een bepaalde inkomensgrens valt, komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten voor mediation. Uw mediator kan een aanvraag hiervoor doen bij de Raad voor Rechtsbijstand (dit heet: een toevoeging aanvragen). De Raad kent alleen een bijdrage toe, als het om een serieus conflict gaat.

Raadpleeg :

Als je over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, zoek dan in de polisvoorwaarden na of mediation door een MfN-registermediator wordt gedekt.

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt geen rechtshulp bij echtscheiding, maar geeft vaak wel een (beperkte) vergoeding voor mediation bij een echtscheiding. Voor deze (beperkte) vergoeding geldt vaak wel een zogenoemde wachttijd. Let ook op de premies: verzekeraars dekken scheidingsmediation soms alleen via een extra (duurdere) modules)?

Deelname aan een mediation gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Steeds vaker echter stelt de Arbo-arts bij ziekteverzuim mediation voor als er sprake is van een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer moeten volgens de wettelijke regels meewerken aan redelijke voorstellen die de re-integratie kunnen bevorderen. Het is dan ook aan te raden om mediation een kans te geven en voor een eerste gesprek met de andere partij en de mediator aan tafel te gaan zitten.

Soms is de twijfel of mediation zinvol is, gebaseerd op een vooroordeel of op onbekendheid met mediation.

MfN staat voor Mediators federatie Nederland en dit register wordt beheerd door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM)

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Om de status MfN mediator te krijgen, moet je aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Naast het feit dat een MfN mediator altijd onpartijdig en onafhankelijk is, heeft hij of zij een erkende mediationopleiding afgerond. 

De duur van de mediation is afhankelijk van de aard en de intensiteit van het conflict en het aantal partijen dat daarbij betrokken is. Soms is één gesprek voldoende; meestal zijn twee tot vijf gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om tot een goede oplossing te komen. Mediation in arbeidsgeschillen neemt gemiddeld 8 tot 10 uur in beslag.

Afhankelijk van de onderlinge samenwerking, de inspanning van partijen en welke zaken geregeld dienen te worden, zal het traject korter of langer duren.

 • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure;
 • Oplossingsgericht, partijen kunnen eigen oplossingen voordragen;
 • Conflicten worden sneller opgelost dan een rechtszaak;
 • Informele benadering en minder stressvol;
 • Constructieve oplossing met goede beëindiging of behoud van de relatie.
Wat dan?

 • Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als je er zelf geen heil meer in ziet kun je aangeven dat je wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt, maar een schriftelijke beëindigingsverklaring opgesteld.
 • Als de rechter je heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.
 • De gesprekken die tijdens de mediation zijn gevoerd blijven bij de juridische procedure buiten beschouwing, om u en de ander de ruimte te geven vrijuit te praten en open met elkaar te onderhandelen. Tijdens het laatste gesprek wordt afgesproken welke informatie en stukken mogen worden ingebracht bij de juridische procedure.

” Met een vuist kun je niemand een hand geven “

– Indira Ghandi –

Ben je geïnteresseerd in wat ik voor je kan betekenen?
Bel of mail me gerust.

Nicole Vermont

06 15 63 95 89‬
info@nvmediation.nl
Contactformulier